0 1 2 3 4 5 6 7 Andere Geschichten in der Region

© Jitka Slavíčková

Mähren und Schlesien

Kapitánem na své lodi

Kapitánem na své lodi

Details anzeigen

Schlieβen

Interakce s mapou Zavřít mapu

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung erkläre ich mich einverstanden. Ich stimme zu

Anmeldung

Sie sind schon registriert?

Registrierung

Vergessene Passwort

Bedingungen

Svou registrací uživatel vyjadřuje souhlas, aby jeho e-mailová adresa mohla být využita pro účely evidence a pro marketingové účely agentury CzechTourism v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem. Zároveň prohlašuji, že jsem byl poučen ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o tom, že poskytnutí osobních údajů k výše uvedenému účelu je dobrovolné.

Registriere dich jetzt!

Gefallen Ihnen unsere Geschichten? Loggen Sie sich ein und speichern Sie Ihre Favoriten.

Mit Facebook registrieren